P?ejít na obsah
Visit our local site for more information and offerings for your country.
Kontaktujte nás
Zeptejte se Chat Offline
Zeptejte se zástupce SAP online.
Nás kontaktujte e-mailem
Po?lete nám e-mail s Va?imi komentá?i, dotazy nebo zpětnou vazbou.
 

曾道人八码中特:

曾道人必中 www.gboyf.tw Jak lidé vnímají va?e podnikání?

SAP Experience Management vám umo?ní nau?it se, co je pro va?e zákazníky nejd?le?itěj?í, co inspiruje ka?dého zaměstnance a jak se stát lídrem v ekonomice zku?eností.
Více vám k tomu poví Clive Owen
Zpět na za?átek